Bij tankbouw komen vele toepassingen kijken en daarmee zijn er ook veel technische details die door onze afdeling MonoConsult uitgewerkt kunnen en moeten worden. Zoals al aangegeven is ons specialisme dat wij bouwen op maat. Daarom wordt elke tank door onze ontwerpafdeling nauwkeurig in kaart gebracht.

Een onderdeel dat we uit alle technische specialismen nader toe willen lichten is de aarding van een tank. Aarding is van belang bij het werken met mogelijke explosieve gassen. Door stroming is het mogelijk dat statische energie opgewekt wordt. Dit veroorzaakt mogelijk vonkvorming. Om dat te voorkomen kan de statische energie afgevoerd worden door middel van tankaarding. Onze opdrachtgevers laten dit geregeld inbouwen in de vloer en in de wanden van de tank. Monostore kan voor u de basisvoorzieningen aanbrengen in de constructie, zodat een elektricien of aardingsspecialist hierop kan doorbouwen en grond-aardepunten aan kan brengen.

Voorbeelden van gebruikte materialen zijn:
Earthingh.pic

Test:


    Dhr.Mevr.