UASB staat voor Upflow Anaerobic Sludge Blanket technologie. Een technologie die vooral toegepast wordt bij de behandeling van afvalwater. Bij dit principe zetten bacteriën organische verbindingen om in biogas onder afsluiting van lucht. Hiermee wordt dus niet alleen het water gezuiverd, er wordt tegelijkertijd een milieu vriendelijke energiebron gecreëerd. Door deze combinatie wordt er ook vaak gesproken over een UASB reactor. Het Monostore systeem kan door haar bouwmethodiek bij uitstek de druk aan die in een dergelijke reactor ontstaat.