Mestsilo keuring, tankkeuring en schade-expertise

Monostore verzorgt keuringen en schade-expertise van uw tank of silo met de eventuele afdekking. Tijdige keuring voorkomt dat eventuele problemen te laat worden opgespoord. Behalve de door de eindgebruiker uitgevoegde inspecties, kan de expert keuring de levensduur van het product verlengen. Ook kunnen omgevingsdiensten voor de milieuvergunning keuringen vereisen. Daarom zijn de tank en mestsilo keuringen, bij ons een vaak gevraagde dienstverlening.

Mestsilo keuring

In het verleden zijn er ongelukken gebeurd met mestopslagsystemen. Hierdoor eisen gemeenten voor de milieuvergunning en verzekeringsmaatschappijen voor een polisdekking, na het verlopen van de referentie periode een officiële keuring van de staat van de silo.

Keuringsvrije periode

Gerekend van het moment van aanleg van het mestbassin gelden de volgende referentieperiodes:

 • 20 jaar voor een houten, betonnen of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking
 • 10 jaar voor een metalen mestbassin en afdekking
 • 10 jaar voor een mestzak of foliebassin indien aangelegd met gecertificeerde folies
 • 5 jaar voor een mestzak of een foliebassin, indien aangelegd met niet- gecertificeerde folies
 • 5 jaar voor de taludbescherming van een foliebassin, of
 • 10 jaar voor overige typen mestbassins en afdekkingen

Herkeuring mestsilo

Bij een mestsilo keuring wordt het oppervlak van de wand geïnspecteerd op dichtheid. Daarnaast richt het onderzoek zich op de kritische en verouderingsgevoelige onderdelen. Hierbij komen aan de orde de staat van de afsluiters, bouten, kitnaden en bij prefab betonnen elementensilo’s de onderlinge aansluitingen en de spanbanden. Bij stalen tanks wordt verder ook de laagdikte van de coating onderzocht. Een betonnen mestsilo hoeft in tegenstelling tot stalen tanks alleen aan de buitenzijde geïnspecteerd. Hierop mag dan een nieuwe referentieperiode afgegeven van 5 jaar. Dit bij een betonnen tank zelfs 10 jaar indien ook de binnenzijde geïnspecteerd is. Na goedkeuring en rapportage voor het bevoegde gezag, wordt een nieuwe referentieperiode afgegeven.

Na een herkeuring kunnen maximaal onderstaande referentieperiodes afgegeven worden:

 • 10 jaar voor een houten, betonnen of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking bij een in- en uitwendige inspectie
 • 5 jaar voor een houten, betonnen of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking bij alleen een uitwendige inspectie
 • 5 jaar voor een metalen mestbassin en afdekking (bij een metalen mestbassin is een inwendige inspectie verplicht)
 • 2,5 jaar voor een mestzak of een foliebassin indien deze aangelegd zijn met niet- gecertificeerde folie
 • 5 jaar voor een mestzak of een foliebassin aangelegd met gecertificeerde folie

Onafhankelijke Mestsilo Keuring

De via Monostore verzorgde mestsilo keuringen zijn onpartijdig en onafhankelijk. De keuringen worden verricht op basis van Richtlijn BRL-2344; “Advisering voor de verlenging van de referentieperiode voor mestbassins en afdekkingen van mestbassins”.

 

Moet uw mestbassin gekeurd worden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.