Alle tanks die gebouwd worden met ons systeem kenmerken zich door het feit dat de wanden van bodem tot top gelijk zijn qua dikte. Ze lopen dus niet taps toe.

De stabiliteit van de tanks ontstaat door de ringvorm in seriematig gestort beton. De waterdichtheid van de constructie wordt gewaarborgd doordat er geen onderbrekingen achteraf in de wand gedicht hoeven te worden, dit in tegenstelling tot klassieke systemen. Daar bovenop moet vermeld worden dat de Monostore wanden altijd dikker zijn dan de wanden van traditionelere systemen, hetgeen resulteert in een stabielere en meer solide constructie.
Tot slot kenmerkt het systeem zich, doordat er verschillende (verticale) compartimenten in een en dezelfde tank verwezenlijkt kunnen worden. Hierdoor kunnen verschillende materialen of vloeistoffen in 1 tank opgeslagen worden.
Staright5