Een goede fundatie vormt de basis voor een succesvol gebouw, in het bijzonder bij rondbouw. Ons systeem is op velerlei ondergronden te plaatsen en ons team van specialisten ziet strikt toe op de (onder)grond waarop gebouwd gaat worden. Alleen op deze wijze bereiken we de best passende oplossing naar wens van de klant.

Zodra wij een opdracht ontvangen voor het bouwen van een tank, vragen wij onze klanten ons te voorzien van een grondrapport. Op basis van dat rapport maakt MonoConstruct de nodige calculaties om de uitgangspunten voor de bouw te bepalen. Daarna voorzien wij onze klant van de tekeningen voor het grondwerk.

Indien het grondrapport aangeeft dat er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden, dan kunnen wij u eventueel voorzien van een plan voor de paalfundering.

Dit soort zaken vinden altijd plaats in nauw overleg met onze opdrachtgever en zijn uitgewerkt en besproken voordat aangevangen wordt met de bouw.
Floorplan.pic