Tank openingen

In veel betonwanden wordt een manluik gerealiseerd. Dit is gewenst om veilig en gemakkelijk de tank te kunnen betreden. Bekend zijn de ernstige en dodelijke ongevallen die ontstaan zijn door het betreden van tanks met giftige dampen. Voor een betere luchtverversing van besloten ruimtes worden tegenwoordig ook wel meerdere manluiken toegepast. De dubbel functie is dat tegelijkertijd meerdere vluchtwegen ontstaan.

Monostore Manluik

Mee ingestort

De Monostore manluiken worden mee ingestort de betonwand. Hierdoor kan het manluik volledig geïntegreerd worden in ontwerp en uitvoering. Hiermee doet het luik geen afbreuk doet aan de dichtheid, sterkte en stabiliteit van de tank.

Manluik Tank Manluik

Naar binnendraaiend luik

De luik constructie bestaat uit een frame, deur en scharnier constructie. Tussen het frame en de deur zit de afdichting. Een belangrijk kenmerk is dat het manluik naar binnen toe open draait. Door dit principe wordt bij het vullen van de tank, het luik in de pakking gedrukt. De standaard afmetingen van een manluik zijn 600×800 mm.

 

Monostore Bobcat® luiken

Naast de manluiken zijn ook grote openingen heel goed mogelijk vanwege eerder benoemde volledige wand integratie. Zo kunnen ook  luiken in de tankwand worden gemaakt, waardoor een Bobcat® voorlader naar binnen kan rijden. Aan deze bijzondere tank noviteit heeft het vakblad Cement en Beton een artikel gewijd. Zelfs nóg grotere maatwerk openingen behoren tot de mogelijkheden.

Materialisatie

De manluiken worden samengesteld uit materialen die voor de specifieke toepassing geschikt zijn, zodat:

  1. Het luik en de pakking resistent zijn aan de vloeistoffen die zich in de tank bevinden
  2. De pakking de kwaliteit van het tank medium niet aantasten, zoals bijvoorbeeld bij drinkwater

Dit houdt in dat de luiken veelal in een RVS 304 of RVS 316 kwaliteit geleverd worden. De pakking kan gekozen worden afhankelijk het medium.

Heeft u vragen of  interesse in een Monostore manluik? Neem voor meer informatie of een offerte Contact op.