Berekeningen van membraamdaken en spankappen

De berekeningen van membraamdaken en spankappen zijn afgelopen enorm uitgebreid. De opkomt van de dubbel-membraamdaken en de grotere eisen die gesteld worden aan de spankappen hebben hieraan bijgedragen. De gevolgen van onder andere grotere afmetingen en hogere bedrijfs-gasdruk vragen om gedetailleerde en specialistische 3D berekeningen. Om aan alle eisen en wensen te kunnen voldoen hebben de ingenieurs van Monostore – MonoConsult niet stil gestaan en zijn specialisten op dit gebied.

Specialistische berekeningen

In de specialistische berekeningen van membraamdaken en spankappen, worden de vervormingen en spanningen op de kappen in zijn geheel als op het doek bepaald. Voor de berekeningen worden de verschillende belastingen van wind, sneeuw en inwendige gasdruk meegenomen. Hiervoor wordt zeer geavanceerde FEM computerprogrammatuur gebruikt, waarmee niet alleen niet lineair elastisch gerekend kan worden, maar ook geometrisch – niet lineair.

 

Onderstaande afbeeldingen illustreren enkele belastingen welke daken moeten doorstaan.
Berekening membraamdaken Spankap berekening

 

Neem contact op voor specifieke vragen of ga naar onze tank afdekking pagina.