Ms_Biogasinstallatie-cResized6
Bij slibgisting is er sprake van een biologisch proces, waarbij circa 50% van het organisch materiaal uit het slib wordt afgebroken en wordt omgezet in de vorming van biogas. Tijdens dit proces wordt het slibwater verrijkt met stikstof, doordat dit vrijkomt uit het slib. Het slib wordt dus gezuiverd met als bijkomend voordeel dat er biogas vrijkomt. Ook deze toepassing is perfect te realiseren met een Monostore tank.