Tankafmetingen

Voor de productie van de in het werk gestorte betonnen tanks werkt Monostore werkt met een speciaal voor ronde wanden ontworpen stalen bekisting. De verschillende onderdelen van deze bekisting zijn zodanig ontworpen dat hier heel eenvoudig een grote reeks aan diameters mee te realiseren is. Hierdoor ontstaat een grote vrijheid in het kiezen van de gewenste afmetingen, zowel voor wat betreft de diameter als voor de hoogte.

Monostore hanteert bij de aanduiding van de grootte van tanks en tankwanden de inwendige maten.

Tankdiameter

De standaard tankdiameters zijn mogelijk van ∅3,5 – 50 m1 in stappen van 0,5 m1 .

Tankhoogte

De tankwand zijn bij voorkeur in gehele meters. De maximum hoogtes zijn afhankelijk van de diameter.

  • ≤∅10m1 zijn hoogtes mogelijk tot 40m1
  • ≥∅10 m1 hoogtes tot 20m1

In overleg is het mogelijk van de bovengenoemde standaard afmetingen af te wijken. De afmetingen zijn, rekening houdend met de gebruikelijke toleranties, bedoeld als nominale maten.

Tankinhoud

Een overzicht van tankinhoud uitgaande van diameter, vrijboord en trechtervloeren treft u hier aan.

Voor advies, neem vrijblijvend contact met ons op.